Leerroutes voor LOB: de vmbo-scenario's praktisch uitgewerkt voor de vier leerwegen


17 december 2018
In deze losse bijlage bij de publicatie Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg worden lessuggesties en ideeën gegeven voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden.

auteur SLO: Jan van Hilten, Viola van Lanschot Hubrecht
auteur extern: Sniekers, J.
jaar van uitgave: 2008

Lanschot Hubrecht, V. van, Sniekers, J., & Hilten, J. van (2008). Leerroutes voor LOB: de vmbo-scenario's praktisch uitgewerkt voor de vier leerwegen. Enschede: SLO.