Viola van Lanschot Hubrecht


Viola van Lanschot Hubrecht is curriculumontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs van SLO. Zij heeft leservaring in vmbo, havo en vwo, zowel in onder- als bovenbouw en heeft enkele jaren op mbo-niveau lesgegeven. Zij is voormalig docent kunstvakken (beeldende vorming, tehatex, CKV), Verzorging in onderbouw vo en vmbo en heeft de masteropleiding ‘learning and instruction’ gevolgd. Door haar 15-jarige ervaring in het onderwijs en nu 20 jaar ervaring bij SLO als leerplanontwikkelaar, is zij een generalist en binnen SLO breed inzetbaar.

Viola is een deskundige op het gebied van het vmbo. Heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van beroepsgerichte programma’s in het vmbo en nu de praktijkgerichte programma’s in vmbo én havo. Ze heeft veel instrumenten ontwikkeld voor LOB. Daarnaast draagt ze bij aan ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur. Denk dan aan de actualisatie van de kerndoelen voor het leergebied kunst en cultuur in primair en voortgezet onderwijs en de examenprogramma’s voor de verschillende kunstvakken in vmbo, havo en vwo.