Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo: Arabisch, Turks


17 december 2018
Deze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 ingaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Basis voor deze vernieuwingen is de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun onderwijs in de tweede fase. Daartoe zijn de examenprogramma’s voor alle vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. SLO ondersteunt hierbij door handreikingen per vak aan te bieden. Deze handreiking betreft het schoolexamen Arabisch en Turks.

auteur SLO: Daniela Fasoglio
auteur extern: Meijer, D.
jaar van uitgave: 2007

Fasoglio, D., & Meijer, D. (2007). Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo: Arabisch, Turks. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden