Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek


23 januari 2019
Resultaten van de zesde literatuurstudie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO). Deze studie behandelt het domein mondelinge taalvaardigheid. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht op de vraagstelling en de conclusies van het onderzoek.

auteur extern: Bonset, H,
jaar van uitgave: 2011

Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2011). Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden