Scenario's voor invoering van praktijknabije LOB in de bovenbouw van vmbo


17 december 2018
Leerlingen moeten zichzelf leren kennen voordat ze keuzes kunnen maken over hun loopbaan.Complicerende factor hierbij is dat ze dat in het vmbo al op zeer jonge leeftijd moeten doen. Dit stelt hoge eisen aan de inhoud en de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en begeleiding. Willen scholen de leerling centraal stellen en aandacht besteden aan de individuele loopbaan van de leerling dan zal daar binnen het programma structureel aandacht aan besteed moetenworden. Deze publicatie is dan ook bedoeld als een handreiking voor managers, coördinatoren, decanen en mentoren die serieus werk willen maken van LOB en zowel visie als beleid aan willen scherpen.

auteur SLO: Viola van Lanschot Hubrecht, Jan Sniekers
jaar van uitgave: 2008

Lanschot Hubrecht, V. van, & Snieker,s J. (2008). Scenario's voor invoering van praktijknabije LOB in de bovenbouw van vmbo. Enschede: SLO.