Naar een programma voor vakgeïntegreerde, praktijknabije LOB : in de bovenbouw van de theoretische leerweg


17 december 2018
Afgelopen jaren zijn er diverse modellen ontwikkeld voor praktijknabije loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Een model waarbij vakken samen een belangrijke rol spelen bij de invulling van LOB ontbreekt echter tot op heden. In samenwerking met Openbaar vmbo/mavo Zeist is een programma voor leerjaar 3, een voorbeeldlessenserie en een try-out opgezet en geëvalueerd. Doel van het traject was om LOB-activiteiten te integreren in het vakonderwijs.

auteur extern: Sniekers, J.
jaar van uitgave: 2011

Lanschot Hubracht, V. van, & Sniekers, J. (2011). Naar een programma voor vakgeïntegreerde, praktijknabije LOB : in de bovenbouw van de theoretische leerweg. Enschede: SLO.