Reflecteren op maat : de begeleiding van praktijknabije loopbaanoriëntatie


8 oktober 2019
Hoe krijgt de begeleiding van leerlingen binnen loopbaanoriëntatie vorm? Voor de begeleiders van het keuzeproces die werk willen maken van hun begeleiding is de map "Reflecteren op maat" een hulpmiddel om met de leerling het gesprek te voeren over onder andere zijn of haar passie, ambities en ervaringen. Gesprekken met leerlingen moeten er toe leiden dat leerlingen leren om te reflecteren. Het voeren van een goed inhoudelijk reflectiegesprek met leerlingen is bijzonder moeilijk en vraagt veel oefening. Ter ondersteuning van dit proces wordt in "Reflecteren op maat" een methodiek, oefenmateriaal en achtergrondinformatie gegeven.

auteur extern: Fernandes, E.
jaar van uitgave: 2008

Fernandes, E., & Lanschot Hubrecht, V. van (2008). Reflecteren op maat : de begeleiding van praktijknabije loopbaanoriëntatie. Enschede: SLO.