Opstroommodules van vmbo g/tl naar havo 4 voor het vak wiskunde: docentenhandleiding


26 april 2021

Met deze opstroommodule bereiden leerlingen van de vmbo-theoretische leerweg zich degelijk voor op een opstroom naar havo 4. Zij maken kennis met een aanpak en een leerstof die in het verlengde ligt van de examenprogramma’s tweede fase. Zij kunnen van zichzelf constateren of zij er affiniteit mee hebben en of zij de capaciteiten hebben voor die vormen van wiskunde.


auteur extern: Son, H. van
jaar van uitgave: 2013

Son, H. van (2013). Opstroommodules van vmbo g/tl naar havo 4
voor het vak wiskunde : docentenhandleiding, 2e gew. dr. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie