Praktijknabije loopbaanorientatie werkt : effecten van vakgeïntegreerde LOB op het Corlaer College in Nijkerk


14 november 2019

In 2009/2010 ontwikkelde SLO samen met het Openbaar vmbo/mavo Zeist een programma voor vakgeïntegreerde, praktijknabije LOB. Een belangrijk criterium bij het ontwerp was dat vakken in onderlinge samenhang zouden bijdragen aan de inhoudelijke invulling van LOB. In het schooljaar 2010-2011 toonde het Corlaer College in Nijkerk interesse in het programma en de daarbij ontwikkelde voorbeeldlessenserie. De uitgangspunten van de lessenserie sloten aan bij de visie van de school en de wens om LOB vanuit de vakken én vooral praktisch in te richten. De school wilde in de praktijk ervaren wat het programma inhield en besloot daarom een pilot uit te voeren met de voorbeeldlessenserie die door de betrokken leraren enigszins aangepast werd. Omdat de resultaten van de pilot met de lessenserie positief waren, besloot de school om op basis van het reeds ontwikkelde leerplan, samen met SLO een eigen LOB-programma, inclusief lesmateriaal, te ontwikkelen. Deze publicatie beschrijft het oorspronkelijke programma, de door het Corlaer College ontwikkelde variant en de resultaten van het onderzoek naar de effecten van het ontwikkelde programma.


auteur SLO: Viola van Lanschot Hubrecht, Jan Sniekers
jaar van uitgave: 2013

Lanschot Hubrecht, V. van, Sniekers, J. (2013). Praktijknabije loopbaanorientatie werkt : effecten van vakgeïntegreerde LOB op het Corlaer College in Nijkerk. Enschede: SLO.