Onderweg naar 2F : werken aan rekenvaardigheid in het vmbo


20 oktober 2020
Met de invoering van het Referentiekader taal en rekenen is voor het vmbo niveau 2F vastgesteld. Ten gevolge daarvan gaan vmbo-scholen in aparte lessen systematisch aandacht besteden aan rekenen. Deze publicatie biedt aangrijpingspunten om het rekenonderwijs zodanig in te richten dat vmbo-leerlingen niveau 2F kunnen halen. Ze beschrijft hoe vmbo-scholen te werk kunnen gaan bij het implementeren van het rekenonderwijs. Leraren zijn geïnterviewd over de ervaringen, groepjes leerlingen zijn geïnterviewd over hun rekenkennis, lesmaterialen zijn onderzocht op mogelijkheden en beperkingen. Verder is bekeken is hoe leerlingen te werk gaan bij het maken van 2F-opgaven.

auteur SLO: Victor Schmidt
auteur extern: Buijs, K., Streun, A. van, Peter de Wert, Monica Wijers, Pieter van der Zwaart
jaar van uitgave: 2014

Buijs, C., Schmidt, V.E., Streun, A. van, Wert, P. de, Wijers, M., & Zwaart, P. van der. (2014). Onderweg naar 2F. Enschede: SLO.