Curriculumbegrippen 2022


Begrippenlijst en definities
5 december 2022

Om goed over het curriculum te kunnen praten, zijn gemeenschappelijke begrippen nodig. In deze publicatie worden de belangrijkste curriculumgerelateerde begrippen gedefinieerd.


jaar van uitgave: 2022

Groenendijk, T., Hoogeveen, M., Oorschot, F., Van Silfhout, G., Van Slochteren, G. (2022). Curriculumbegrippen 2022. Begrippenlijst en definities. Amersfoort: SLO.