Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl


Resultaten tweede tussenmeting: vragenlijsten docenten en leerlingen leerjaar 3 – 2018/19
15 februari 2021

SLO onderzoekt in een meerjarige pilot op 24 scholen hoe het conceptexamenprogramma technologie en toepassing wordt ingevoerd en geïmplementeerd. Hoe ziet het programma er in de lespraktijk uit en is het haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar volgens docenten en leerlingen? In dit rapport zijn de resultaten van de tweede tussenmeting in leerjaar 3 vmbo-gl/tl te lezen.


jaar van uitgave: 2020

Penning de Vries, B., Antens, M.L. (2020).Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl : Resultaten tweede tussenmeting: vragenlijsten docenten en leerlingen leerjaar 3 – 2018/19. Enschede: SLO.