Handboek projectonderwijs in de onderbouw


Een verzameling van materialen ter ondersteuning van projectonderwijs in de onderbouw
21 oktober 2020

Scholen hebben tegenwoordig meer ruimte voor een eigen invulling van hun curriculum. Een van de varianten die scholen in de onderbouw kiezen, is projectonderwijs. Projectonderwijs biedt scholen mogelijkheden voor het werken aan vakoverstijgend onderwijs, kennis en vaardigheden, buitenschools leren en gedifferentieerd onderwijs. Daarnaast hopen veel scholen om leerlingen zo meer verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van opdrachten, meer eigen inbreng te geven en hen meer te motiveren en uit te dagen. In een in 2009 gestart veldproject heeft SLO samen met scholen dit handboek samengesteld. Het biedt materialen en instrumenten ter ondersteuning bij het opzetten of verstevigen van projectonderwijs in de onderbouw. In 2012 is het aangevuld met een gedeelte over de manier waarop projecten in een doorlopende leerlijn geplaatst kunnen worden.


auteur SLO: Han Noordink, Wim Spek
auteur extern: Meijs, L., Voorde, M. ten
jaar van uitgave: 2012

Meijs, L., Noordink, H., Spek, W.,  Voorde, M. ten (2012). Handboek projectonderwijs in de onderbouw: Een verzameling van materialen ter ondersteuning van projectonderwijs in de onderbouw. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema