Monitoring invoering vernieuwde wiskunde A vwo


Eindmeting docenten en leerlingen 2017-2018
30 april 2019

SLO monitort de invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma's voor havo en vwo die in het schooljaar 2015-2016 zijn ingevoerd in klas 4 van havo en vwo. Dit rapport geeft de resultaten van de eindmeting onder docenten en leerlingen betreffende het vernieuwde wiskunde A vwo. Deze eindmeting vond plaats in het voorjaar van 2018 en bestond uit een vragenlijstonderzoek onder docenten en leerlingen uit vwo 5 (tweede cohort) en vwo 6 (eerste cohort). Onderwerpen die daarin aan de orde kwamen zijn achtergrondkenmerken van docenten en leerlingen, de onderwijspraktijk (wat doen docenten) en onderwijsbaarheid, toetsbaarheid en haalbaarheid (wat vinden docenten). Daarnaast zijn in 2018 interviews afgenomen met docenten en leerlingen van vier scholen ter verdieping van het vragenlijstonderzoek.


auteur SLO: Bart Penning de Vries, Elvira Folmer
auteur extern: Heijnen, M.
jaar van uitgave: 2019

Penning de Vries, B., Heijnen, M., & Folmer, E. (2019). Monitoring invoering vernieuwde wiskunde A vwo: Eindmeting docenten en leerlingen 2017-2018. Enschede: SLO.