Joanneke Prenger


Joanneke Prenger is taalexpert en houdt zich binnen het primair onderwijs bezig met projecten rond het taalonderwijs Nederlands. Thema's waar zij zich mee bezig houdt zijn taalgericht vakonderwijs (taal in de vakken), leesonderwijs, geïntegreerd taalonderwijs en evalueren in het taalonderwijs.

Vanuit SLO is ze hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal, een onafhankelijk en praktisch tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar. Ook coördineert ze de landelijke netwerken voor taalcoördinatoren en taalspecialisten.

Joanneke studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen met als specialisatie ‘Taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs’. Daarna volgde zij de opleiding tot eerstegraads leraar voor het vak Nederlands. Ze promoveerde op een onderzoek naar de rol van tekst- en taalvaardigheden in het wiskundeonderwijs. Van 2003 tot 2013 werkte Joanneke als taalexpert en onderwijsadviseur bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) in Groningen. Ze hield zich daar o.a. bezig met projecten rond de implementatie van taalbeleid binnen scholen uit het voortgezet onderwijs, het doen van onderzoek op het gebied van taaldidactiek en het geven van trainingen aan docenten en educatieve auteurs op het gebied van taalgericht vakonderwijs.