Erik Woldhuis


Erik Woldhuis is werkzaam als leerplanontwikkelaar natuur & techniek op de afdeling voortgezet onderwijs. Zijn expertise is natuurkunde en hij heeft een bijzondere interesse voor het aanleren van hogere denkvaardigheden en (computer)modelleren. Erik is onder andere betrokken bij de ondersteuning van het ontwikkelteam Mens & Natuur van curriculum.nu, de handreiking modelleren, het nieuwe examenprogramma informatica, de leerplankundige duiding van PISA 2015, het ontwerpen van een nieuw bètacurriculum voor de Europese Scholen en het ondersteunen en monitoren van de recentste examenprogramma’s voor de bètavakken op havo/vwo.