Centrale examens als drager van de bètavakvernieuwing: analyse van centrale examens biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo/vwo op kenmerken van de boogde vernieuwing


13 oktober 2020
In de periode 2002 – 2010 hebben vakvernieuwingscommissies voor biologie, natuur- en scheikunde nieuwe conceptexamenprogramma's ontwikkeld en beproefd in examenpilots. Maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten in het bètaonderwijs vormden aanleiding voor deze vernieuwing. De pilots zijn geëvalueerd in een onafhankelijk meerjarige curriculumevaluatie. Dit rapport doet verslag van de manier waarop examenmakers de vernieuwing concreet hebben vertaald naar een centraal examen. Aan de hand van een analysekader zijn centrale examens havo en vwo voor de vakken biologie, natuur- en scheikunde geanalyseerd. In focusgroepen zijn deze analyses besproken om te bepalen of de beoogde vernieuwing in voldoende mate wordt weerspiegeld in de centrale eindexamens.

auteur SLO: Elvira Folmer, Jeroen Sijbers, Wilmad Kuiper, Berenice Michels, Herman Schalk, Ange Taminiau, Jos Paus, Erik Woldhuis, Wout Ottevanger
jaar van uitgave: 2018

Folmer, E. (red.) (2018). Centrale examens als drager van de bètavakvernieuwing: Analyse van centrale examens biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo/vwo op kenmerken van de beoogde vernieuwing. Enschede: SLO.