Gerdineke van Silfhout


Gerdineke van Silfhout is programmamanager actualisatie examenprogramma’s, binnen het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s. In juni 2022 is in opdracht van OCW de vakvernieuwing in de bovenbouw gestart met vijf vakken: Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Andere vakken volgen later. “Actuele examenprogramma’s dragen bij aan een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schoolsoorten en leerwegen. Ook dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun plek in de maatschappij.”

Als curriculumexpert houdt Gerdineke zich daarnaast bezig met het dossier toetsing, zowel toetsing in dienst van leren en ontwikkeling als de kwaliteit en kwaliteitsborging van afsluitende toetsing, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Eerder werkte zij als taalexpert aan projecten rondom taal, vooral in het voortgezet onderwijs. Geïntegreerd taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs, taal in (digitale) studiematerialen en evaluatie en toetsing in het taalonderwijs hebben haar specifieke aandacht.

Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht, met als master Communicatiestudies. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE.