Nieuwe handreiker en Burgerkaartenspel burgerschap

14 februari 2022

De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs geeft scholen meer richting en zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs in zowel po als vo verplichtender zijn geworden. Om het schoolbeleid en onderwijsaanbod daarbij aan te laten sluiten, zijn producten ontwikkeld om doelgericht en in samenhang te werken aan burgerschap.

Met de wet 'verduidelijking burgerschapsopdracht' wordt van scholen gevraagd om doelgericht en samenhangend te werken aan een curriculum voor burgerschap. Voor sommige scholen zal blijken dat zij al aan de wet voldoen, voor andere scholen zal de verduidelijking van de burgerschapsopdracht aanleiding zijn om hun burgerschapsonderwijs te herzien.

Om het schoolbeleid en onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de verduidelijkte burgerschapsopdracht, zijn producten ontwikkeld om doelgericht en in samenhang te werken aan burgerschap.

Handreiking burgerschap funderend onderwijs

Deze, door SLO ontwikkelde handreiking, is bedoeld voor alle scholen in het funderend onderwijs die aan de slag willen met hun burgerschapsonderwijs volgens de aangescherpte wetgeving. De handreiking biedt ondersteuning bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschap.

Speel het nieuwe Burgerkaartenspel

Hoe geef je vorm aan burgerschap op jouw school? Hoe zorg je ervoor dat je aan de nieuwe eisen van de wet en de Inspectie voldoet? Het Burgerkaartenspel van SLO zet je, met je team, aan het denken over de doelen die je als school of als schoolorganisatie wilt nastreven, maar ook over de leeractiviteiten, lessen en leerlijnen die je wilt opzetten, uitvoeren en evalueren.