Onze agenda voor 2021-2023

17 april 2023

De leraar en de wetenschapper, de minister en de leerling, de schoolleider en de bestuurder, allemaal kijken ze vanuit een eigen perspectief naar het curriculum. Hoe brengt SLO, als expert op het gebied van curriculumontwikkeling, al deze perspectieven bij elkaar? We willen veel partijen betrekken en de samenleving verandert snel. Dit maakt onze taak steeds complexer.

Er gebeurt de komende jaren veel op curriculumgebied. Er loopt bijvoorbeeld een grootschalige vernieuwing voor alle leergebieden in het primair en voortgezet onderwijs. Nederland gaat toe naar een systeem van periodieke herijking. SLO zal het strategische gesprek over het curriculum blijven initiëren, voeden, onderhouden en ondersteunen. Hierover leggen wij niet alleen verantwoording af naar OCW maar ook breder, naar onderwijspartners en de praktijk.

De afgelopen jaren heeft SLO gewerkt aan een nieuwe positie in het Nederlandse onderwijs. SLO is zichtbaarder dan voorheen. We werken meer samen. We delen onze kennis nóg breder en stemmen daarbij af op onze doelgroepen. De komende jaren gaan we hiermee verder. We willen kunnen inspelen op veranderende vragen in de samenleving. Dit vraagt om een wendbare en innovatieve organisatie.

In onze strategische agenda (pdf, 3 MB) benoemen we de aspecten waar we ons de komende drie jaar op richten.