Landelijke bijeenkomst praktijkgerichte programma's havo in het teken van kennismaken, informeren, uitwisselen en inspireren

28 juni 2023
contact: Mariska Maas

Op donderdag 8 juni vond de landelijke bijeenkomst voor praktijkgerichte programma’s voor het havo (pgp-havo) plaats in het Postillion Hotel in Bunnik. De dag stond in het teken van kennismaken, informeren, uitwisselen en inspireren.

Kennismaken

Pilotscholen, die dit schooljaar zijn gestart, maakten kennis met nieuwe pilotscholen, die komend schooljaar aan de slag gaan. 56 pilotscholen beproeven komend schooljaar de volgende programma’s.

Overzicht deelnemende pilotscholen
naam programma studielasturen aantal pilotscholen
pgp-M klein 120 28
pgp-M groot 360 28
pgp-T klein 120 26
pgp-T groot 360 21

Informeren

Tijdens de opening van de dag stonden we stil bij de mijlpalen die tot dit startmoment hebben geleid. Zo zijn recentelijk de concept-examenprogramma’s voor versie 1 van het grote praktijkgerichte programma vastgesteld door OCW. Ook gingen we in op de samenwerking met pilotscholen en wat zij kunnen verwachten. Voor het doorontwikkelen van concept-examenprogramma’s en de digitale handreiking zullen we pilotscholen begeleiden, bijeenkomsten organiseren, een online community beschikbaar stellen, feedback en feedforward ophalen en voorbeeldenmateriaal verzamelen. Daarnaast stemmen we af met andere ontwikkeltrajecten, en met OCW, vakverenigingen, platforms, mbo, havo, hbo, bedrijfsleven, etc.

Vervolgens informeerde Jannet Maréchal (Havoplatform) de aanwezigen over de mogelijkheid tot scholing. Pilotscholen kunnen zich aanmelden voor een scholingsprogramma dat bestaat uit drie modules:

  • De vertaling van het examenprogramma naar een onderwijsprogramma.
  • De LOB-competenties verbinden aan je onderwijsprogramma.
  • De samenwerking met je omgeving vormgeven.

Ook voor scholen die (nog) niet meedoen in de pilot is scholing beschikbaar. Deze scholing bestaat uit één startmodule. Voor zowel pilotscholen als niet-pilotscholen geldt dat ze zich vanaf 1 juli 2023 kunnen aanmelden via scholing@havoplatform.nl.

Inspiratie en uitwisseling

Er waren diverse inspiratiemomenten tijdens de landelijke bijeenkomst. Zo waren er presentaties met ervaringen van verschillende pilotscholen. In de vervolgsessies was duidelijk merkbaar dat de behoefte aan contact met andere pilotscholen groot is. Er is kennis gedeeld over contact leggen met opdrachtgevers, de begeleiding van leerlingen en de indeling van het programma in het rooster.

Leuk om te zien dat scholen vanuit verschillende visies en inzichten hun onderwijs vormgeven

Aanmelden pilot en subsidie

Wil je ook aan de slag met praktijkgerichte programma’s? Voor schooljaar 2023-2024 kunnen scholen zich aanmelden voor het beproeven van de kleine variant (120 studielasturen) of de grote variant (360 studielasturen). Voor deelnemende scholen is er subsidie beschikbaar. Dit kalenderjaar kunnen scholen zich aanmelden tot 21 juli. Op deze pagina vind je gedetailleerde informatie over de praktijkgerichte programma’s en over de aanvraag van subsidie.toon meer