De praktijkgerichte programma’s havo groot zijn er!

28 juni 2023
contact: Mariska Maas

Vanaf komend schooljaar kunnen pilotscholen ook met een grote variant (omvang van 360 studielasturen) van het praktijkgericht programma voor het havo starten. De grote programma’s kunnen als profielkeuzevak worden aangeboden of in het vrije deel.

De concept-examenprogramma's praktijkgerichte programma’s Maatschappij (pgp-M) en Technologie (pgp-T) zijn naast een kleine variant nu ook beschikbaar in een grote variant. Het kleine programma omvat 120 studielasturen. Het grote programma is omvangrijker en gaat uit van 360 studielasturen. De vier programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met scholen en op verzoek van het ministerie van OCW. Op basis van de eerste ervaringen ontwikkelen en verbeteren we de komende jaren de examenprogramma's met pilotscholen. Zowel de grote als de nieuwe versie van de kleine programma’s zijn nu te downloaden.

Doorontwikkeling van praktijkgericht programma havo

Havo-scholen bepalen zelf of en wanneer ze één of beide schoolexamenvakken in een kleine of grote variant hun onderwijsaanbod opnemen. Hiervoor is tijdens het doorontwikkeltraject een ontheffing nodig van het ministerie van OCW. Momenteel hebben 56 pilotscholen deze toestemming ontvangen.

Subsidie

Voor scholen die de programma’s nu aan het beproeven zijn of hieraan in de toekomst willen deelnemen, is nu subsidie beschikbaar om een praktijkgericht programma in 2023-2024 als schoolexamenvak aan te bieden of komend schooljaar te gebruiken als voorbereidingsjaar. Alle informatie over de subsidie en de aanvraag ervan is hier te vinden:

Heb je vragen over de subsidie of over de aanvraag? Neem dan contact op via phavo@minvws.nl of bel 070 340 55 66.

Wil je meer weten over de praktijkgerichte programma’s voor het havo? Kijk dan op de website. Voor vragen, mail naar pgp-havo@slo.nl.

Over de praktijkgerichte programma's

In de praktijkgerichte programma’s voeren leerlingen praktische en realistische opdrachten uit binnen en buiten de school. Bij de totstandkoming van deze opdrachten zijn bedrijven en instellingen nauw betrokken. Hierdoor passen leerlingen hun kennis toe in de praktijk. Zij leren tijdens het praktijkgericht programma ook bredere praktische vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Ze kunnen zich ook oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen, en ontwikkelen beroepsbeelden die relevant zijn in het vervolgonderwijs.

Het breed gedragen doel van het praktijkgericht programma is om leerlingen beter voor te bereiden op een keuze en overstap naar het vervolgonderwijs. Loopbaanoriëntatie is een belangrijk onderdeel van dit vak. Bovendien komt het praktijkgericht programma tegemoet aan de behoefte van leerlingen om praktisch bezig te zijn en te ervaren wat de relevantie is van wat ze leren.toon meer