Aan de slag met praktijkgerichte programma’s havo

7 september 2022
contact: Mariska Maas

In opdracht van OCW worden twee praktijkgerichte programma’s voor het havo ontwikkeld met een omvang van 120 SLU. Samen met scholen stelt SLO hiervoor de conceptexamenprogramma’s Technologie en Maatschappij op.

Het conceptexamenprogramma Technologie is een programma waarin de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen centraal staat. Het conceptexamenprogramma Maatschappij is een programma waarin de focus ligt op het werken mét en vóór mensen. Beide conceptexamenprogramma’s zijn in mei 2022 gereed.

Binnen de praktijkgerichte programma’s gaan leerlingen aan de slag met praktische en realistische opdrachten voor externe opdrachtgevers, die binnen of buiten school worden uitgevoerd. Het doel van de praktijkgerichte programma’s is de beroepsoriëntatie op hbo-niveau te stimuleren en de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren. Ook dragen de praktijkgerichte programma’s bij aan de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn.
Wil je vanaf schooljaar 2022-2023 met jouw school één of beide programma’s als schoolexamenvak aanbieden en doorontwikkelen? Lees dan hier (pdf, 98 kB) hoe je je kunt aanmelden.

Meer informatie over het praktijkgerichte examenprogramma voor het havo is  hier te vinden.