Nieuwe handreiker en Burgerkaartenspel burgerschap

27 oktober 2021

De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs geeft scholen meer richting en zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs in zowel po als vo verplichtender zijn geworden. Om het schoolbeleid en onderwijsaanbod daarbij aan te laten sluiten, zijn producten ontwikkeld om doelgericht en in samenhang te werken aan burgerschap.

Met de wet 'verduidelijking burgerschapsopdracht' wordt van scholen gevraagd om doelgericht en samenhangend te werken aan een curriculum voor burgerschap. Voor sommige scholen zal blijken dat zij al aan de wet voldoen, voor andere scholen zal de verduidelijking van de burgerschapsopdracht aanleiding zijn om hun burgerschapsonderwijs te herzien.

Om het schoolbeleid en onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de verduidelijkte burgerschapsopdracht, zijn producten ontwikkeld om doelgericht en in samenhang te werken aan burgerschap.

Handreiking burgerschap funderend onderwijs

Deze, door SLO ontwikkelde handreiking, is bedoeld voor alle scholen in het funderend onderwijs die aan de slag willen met hun burgerschapsonderwijs volgens de aangescherpte wetgeving. De handreiking biedt ondersteuning bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschap.

Speel het nieuwe Burgerkaartenspel

Hoe geef je vorm aan burgerschap op jouw school? Hoe zorg je ervoor dat je aan de nieuwe eisen van de wet en de Inspectie voldoet? Het Burgerkaartenspel van SLO zet je, met je team, aan het denken over de doelen die je als school of als schoolorganisatie wilt nastreven, maar ook over de leeractiviteiten, lessen en leerlijnen die je wilt opzetten, uitvoeren en evalueren.

Conferentie Bestemming Burgerschap

Reis op woensdag 1 december af naar het Spoorwegmuseum in Utrecht waar deze conferentie wordt gehouden voor bestuurders, schoolleiders, leraren en docenten uit het primair en voortgezet onderwijs. Een dag met informatie, inspiratie en verdieping rondom burgerschapsvorming in het onderwijs.

Ook SLO'ers Annette van der Laan en Alderik Visser verzorgen een workshop. In deze sessie bespreken we de nieuwe Handreiking Burgerschap Funderend Onderwijs. Deze ondersteunt scholen bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschap. De handreiking is ook te gebruiken om je eigen onderwijs tegen het licht te houden en te kijken of je al aan de aangescherpte wettelijke burgerschapsopdracht voldoet.

In het tweede deel van de sessie, gaan we in op 'Het Burgerkaartenspel' van SLO. Het Burgerkaartenspel speel je samen met je team, en zet je aan het denken over de doelen die je als school of als schoolorganisatie wilt nastreven, maar ook over de leeractiviteiten, lessen en leerlijnen die je wilt opzetten, uitvoeren en evalueren.

Meld je hier aan voor de conferentie