slo context vo 16 leerarrangementen voor een sportieve inkleuring van de bovenbouw vmbo bb kb


11 april 2019

Sport spreekt veel vmbo-leerlingen aan. In de vernieuwde bovenbouw basis-kader zoeken veel scholen naar manieren om recht te doen aan dit soort interesses en talenten. Een praktische handreiking geeft voorbeelden van sportieve leerarrangementen: van een enkel keuzevak tot en met een complete leerlijn.


bron: SLO context vo, maart 2018