Annette van Noorel


Annette van Noorel werkt als onderwijskundige binnen de afdeling Advies & Onderzoek vooral in sector- en vakoverstijgende projecten. Zij is projectleider van de vakspecifieke trendanalyse en heeft een coördinerende rol bij de invulling van de vakspecifieke pagina's op de SLO-website. Ze is betrokken bij leerplanevaluatie- en onderzoek en in het traject vernieuwing landelijk curriculum draagt zij bij aan de kwaliteit en samenhang van de onderliggende projecten.