Monitoring invoering vernieuwde wiskunde B havo: eindmeting docenten en leerlingen 2016-17


17 december 2018
De invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma's voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van de beoogde vernieuwing in het wiskundeonderwijs. Om het invoeringsproces te kunnen bijstellen en verbeteren heeft SLO evaluatie-onderzoek uitgevoerd onder docenten en leerlingen die in 2015-2016 zijn gestart met het nieuwe programma. Voor de vakken wiskunde A en B voor havo zijn twee metingen uitgevoerd: de eerste in schooljaar 2015-2016 leerjaar 4 (onder docenten) en een eindmeting in schooljaar 2016-2017 in leerjaar 5 (onder zowel docenten als leerlingen). Dit rapport beschrijft de resultaten van die eindmeting voor wiskunde B.

auteur SLO: Maud Heijnen, Elvira Folmer, Annette Koopmans
jaar van uitgave: 2018

Heijnen, M. , Folmer, E., & Koopmans, A. (2018). Monitoring invoering vernieuwde wiskunde B havo: Eindmeting docenten en leerlingen 2016-17. Enschede: SLO.