Suzanne Sjoers


Suzanne Sjoers is curriculumontwikkelaar en vakspecialist rekenen-wiskunde voor het primair en voortgezet onderwijs. Sterke rekenaars hebben haar speciale belangstelling, hierover heeft ze diverse artikelen en het boek 'Sterke rekenaars in het basisonderwijs' geschreven. Verder houdt zij zich bezig met vraagstukken rondom Passende Perspectieven rekenen, wiskunde in de beroepsgerichte vakken en rekenbewust vakonderwijs. Ook is zij betrokken bij de landelijke herziening van het reken-wiskunde-curriculum en bij het 10-14-onderwijs.