Digitale checklist (hoog)begaafdenwijzer po


24 maart 2022

Deze checklist geeft verschillende aandachtspunten weer bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het biedt - eenmaal ingevuld - inzicht in de huidige stand van zaken op jouw school.

Via het Excel-bestand kun je bij de verschillende items invullen wat de mate van realisatie is, in hoeverre het belangrijk wordt gevonden en of het een ontwikkelpunt is, eventueel voorzien van een toelichting.

Op basis van de ingevulde antwoorden wordt dan automatisch een schoolrapportage gegenereerd, waarin de huidige stand van zaken overzichtelijk wordt weergegeven. Dit is handig om bijvoorbeeld te bepalen welke vervolgstappen gewenst zijn. De digitale checklist kan ook als werkdocument gebruikt worden. Door de voortgang bij te houden, heb je altijd een actueel overzicht van de situatie met betrekking tot onderwijs en beleid voor (hoog)begaafde leerlingen op jouw school.