Karakteristiek

25 maart 2024

Doel praktijkgerichte programma’s

Een praktijkgericht programma is erop gericht om leerlingen praktische kennis, vaardigheden en ervaring op te laten doen, binnen en buiten de school. Het streven is om aan te sluiten bij de behoeftes van leerlingen, hun motivatie te bevorderen en realistische beroeps- en opleidingsbeelden te ontwikkelen. Een praktijkgericht programma richt zich op het toepassen van kennis en vaardigheden. Leerlingen voeren in opdracht van externe opdrachtgevers praktijkgerichte opdrachten uit en oefenen programmaoverstijgende vaardigheden. Leerlingen krijgen binnen het programma de kans om kennis te maken met verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt, opleidingsmogelijkheden en de samenleving. Zo krijgen ze een indruk van de praktijk, een beeld van vervolgopleidingen en worden ze voorbereid op de keuze voor en overstap naar mbo-4 of het havo.

Praktijkgerichte programma HBR

In het praktijkgerichte programma Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) staat het creëren van een gastvrije ervaring centraal. Het programma biedt leerlingen een brede oriëntatie op opleidingen en beroepen binnen de dienstensector. Door het uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten komen leerlingen in contact met externe opdrachtgevers die werkzaam zijn in de horeca, bakkerijen en andere organisaties die zich bezighouden met het bedienen van gasten, het bereiden van producten, of toerisme en recreatie.

De ontwikkelingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt volgen elkaar snel op en de werkzaamheden in de dienstensector veranderen als gevolg van de 24-uurseconomie. Bedrijven zijn 24/7 beschikbaar voor klanten die Illustraties_Examenprogramma-12online bedrijven, producten en diensten kunnen vergelijken. De manier waarop een bedrijf zich presenteert speelt daarom een cruciale rol. Dit vraagt om vakmensen die kennis hebben van gastvrijheid en in staat zijn een unieke klantbeleving te realiseren. Naast de veranderingen als gevolg van de 24-uurseconomie heeft de toegenomen aandacht voor duurzaamheid invloed op de sector. Zo wordt in de horeca steeds meer gewerkt met lokale producten en vragen klanten om duurzame alternatieven. Het is van belang om leerlingen kennis te laten maken met de laatste ontwikkelingen, zodat zij een realistisch beeld van toekomstmogelijkheden op het gebied van opleiding en werk in deze sector krijgen.

Leerlingen die kiezen voor het praktijkgerichte programma HBR hebben interesse in het ontvangen en bedienen van gasten in de horeca, bakkerijen en de recreatiebranche. Kennis en vaardigheden op het gebied van voedselbereiding, het uitvoeren van taken als gastheer/gastvrouw en de organisatie van evenementen of activiteiten zijn essentieel. Veel leerlingen komen in de vrijetijdssector terecht. Hier draait het om het leveren van een persoonlijke dienst aan mensen in een recreatieve context. Naast het uitvoeren van taken worden leerlingen ook uitgedaagd om na te denken over aanvullende commerciële producten en diensten, die passen bij de organisatie waarvoor zij een opdracht uitvoeren.

toon meer