Viola van Lanschot Hubrecht


Viola van Lanschot Hubrecht is leerplanontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs. Haar specialisme ligt bij het onderwijs in kunst & cultuur, de nieuwe beroepsgerichte vakken in het vmbo voor de profielen Dienstverlening & Producten en Groen, én Loopbaanoriëntatie en begeleiding. Momenteel levert zij als inhoudelijk begeleider van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur een bijdrage aan de landelijke curriculumherziening in het project curriculum.nu. Binnen SLO is zij voor het leergebied kunst & cultuur projectleider integrale curriculumontwikkeling. Voortbouwend op de vernieuwingen in het vmbo is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe leerweg met een praktische component. Daarbij draait het om innovatief en toekomstbestendig beroepsonderwijs.