Positie van het vak Engels in het vmbo

13 december 2019

Het vak Engels is in de bovenbouw van het vmbo voor alle leerwegen verplicht.

Onderbouw vmbo

In juni 2013 heeft OCW een wetsvoorstel gepubliceerd waarin werd voorgesteld de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als zogenaamde kernvakken op te nemen in het curriculum van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De overheid ziet deze vakken als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Sinds 2014 is Engels, samen met Nederlands en wiskunde, officieel een kernvak in de onderbouw. Deze drie vakken krijgen om die reden meer aandacht.

In de bovenbouw van het vmbo is Engels geen kernvak. Dit is in de tweede fase van havo en vwo wel het geval. Het telt dan zwaar mee in de slaag-z​akregeling.