Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken : handreiking met voorbeeldmateriaal


25 november 2020
Afstemming tussen vakken binnen de (bèta)profielen is weliswaar in de vernieuwingen van de bèta-vakken als wenselijk en noodzakelijk genoemd, echter in de onderwijspraktijk maar beperkt gerealiseerd. De commissie toekomst wiskundeonderwijs (cTWO) heeft in haar uitgangspunten samenhang en afstemming van wiskunde met overige vakken in het havo en vwo sterk benadrukt. Om deze uitgangspunten concreet vorm te geven heeft cTWO, samen met SLO, een handreiking voor scholen en docenten opgesteld. De publicatie bestaat uit drie delen: een deel voor beleidsontwikkeling in de school en een deel dat te gebruiken is bij overleg en afstemming tussen secties en profielteams. Het laatste deel bestaat uit voorbeeldmateriaal dat in de onderwijspraktijk ingezet kan worden.

auteur SLO: Nico Alink
auteur extern: Asselt, R. van, Braber, N. den
jaar van uitgave: 2012

Alink, N., Asselt, R, van, & Braber, N. den (2012). Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken : handreiking met voorbeeldmateriaal. Enschede: SLO.