LO in bovenbouw vo: trendanalyse voor lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs


28 november 2019
Deze brochure is het verslag van een gefaseerde trendanalyse voor het vak lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijke deel van de examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo. Het gehele onderzoek bestond uit vier fasen: verkennende interviews, docentenpanels, een webenquête en een resonansbijeenkomst. In dit rapport vind je de opbrengsten van de fasen drie en vier. Parallel aan het onderzoek functioneerde een docentennetwerk rond de vernieuwing van het programma LO in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De resultaten uit het onderzoek worden in dit rapport ook afgezet tegen de opbrengsten uit dat netwerk.

auteur SLO: Berend Brouwer, Ger van Mossel
auteur extern: Houthoff, D.
jaar van uitgave: 2012

Brouwer, B., Houthoff, D., & Mossel, G. van. (2012). LO in bovenbouw vo: trendanalyse voor lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.


toon meer