Curriculumevaluatie Chinese taal en cultuur : eindrapportage


7 juli 2020
De aanbieding van het leerplanvoorstel Chinees aan het Ministerie van OCW in 2009 heeft ertoe geleid dan het Ministerie SLO heeft gevraagd een driejarige examenpilot Chinees op te zetten. De pilot is geflankeerd door een evaluatieonderzoek met als doel de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de verschillende domeinen en voorgestelde eindniveaus van het examenprogramma voor Chinese taal en cultuur te evalueren. De evaluatieresultaten die in deze eindrapportage vermeld staan, kunnen een rol spelen bij de implementatie en verdere ontwikkeling van het onderwijs in Chinese taal en cultuur in Nederland.

auteur SLO: Elvira Folmer, Luc Sluijsmans
auteur extern: Tigelaar, D.
jaar van uitgave: 2013

Folmer, E., Tigelaar, D., & Sluijsmans, L. (2013). Curriculumevaluatie Chinese taal en cultuur: eindrapportage. Enschede: SLO


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie