Volgorde van profielvak en keuzevakken

13 december 2019

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het examenprogramma omzetten in een onderwijsprogramma.

Dat betekent dat scholen ook zelf bepalen in welke volgorde het profielvak en de keuzevakken aangeboden worden: na elkaar, naast elkaar of in elkaar ofwel op een geïntegreerde wijze. Een en ander zal afhangen van het moment waarop de school gekozen heeft het centraal examen af te nemen. Dit kan in leerjaar 3 of in leerjaar 4. Enkele voorbeelden worden getoond onder het kopje download.