De concretisering: de LOB-disk

13 december 2019

Nu loopbaanoriëntatie een verplicht onderdeel binnen alle leerwegen in het vmbo wordt, leeft uitdrukkelijker dan voorheen de vraag bij scholen waar en hoe de doelen te realiseren zijn in het onderwijs.

De LOB-disk visualiseert waar de mogelijkheden zich voordoen. Door deze te koppelen aan zogenaamde 'handelingswerkwoorden' zijn doelen makkelijker te vertalen naar concrete activiteiten. De handelingswerkwoorden hebben betrekking op het 'hoe'.

IL Figuur LOB schijf (2)
de LOB-disk

Toelichting LOB-disk

De binnenste lichtgrijze cirkel staat voor het nieuwe beroepsgerichte curriculum en omvat beroepsvoorbereidende kennis en vaardigheden (profiel- en keuzevakken), algemene kennis en vaardigheden, professionele kennis en vaardigheden en loopbaancompetenties waarover een leerling moet beschikken (doelen).

De ontwikkeling van de loopbaan wordt gevormd door oriënterende en realistische praktijkervaringen (beroepsvaardigheden) in het opleidingsveld, het beroepenveld en de maatschappij. Dit komt tot uitdrukking in de tweede ring.

De derde ring laat zien dat deze ervaringen niet alleen binnen en buiten de school plaatsvinden (ook ervaringen van leerlingen in de eigen tijd geven waardevolle informatie), maar ook binnen en buiten het curriculum, ofwel verwant en niet verwant aan het examenprogramma.

De buitenste ring staat voor reflectieve activiteiten. Leerlingen reflecteren op de eigen kwaliteiten en motieven en het eigen handelen bij voorkeur door middel van een variatie aan werkvormen in combinatie met reflectiegesprekken.


download