Structuur en status

13 december 2019

Het examenprogramma van de leerling binnen de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit een beroepsgericht profielvak met profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken. Hiervan dient de leerling er minimaal vier te kiezen en te volgen.

In zowel het profielvak als de keuzevakken staat de kern centraal. Voor de leerling in de gemengde leerweg geldt dat het profielvak bestaat uit twee, landelijk aangewezen, modulen. Een gl-leerling moet daarbij minimaal twee keuzevakken kiezen en volgen.

structuur

De kern bestaat uit drie delen

  1. Algemene kennis en vaardigheden.
    Denk aan: 'de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken' en 'samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden'. Deze eindtermen zijn voor alle profielen identiek. In het groene profiel zijn de algemene vaardigheden vervangen door competenties en is een conversietabel opgenomen.
  2. Professionele kennis en vaardigheden.
    Denk aan: 'eenvoudige onderzoeksactiviteiten verrichten', 'mediawijs handelen', of 'ondernemende vaardigheden tonen'. Professionele kennis en vaardigheden zijn profielspecifiek.
  3. Loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB).
    'De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met loopbaancompetenties.' Deze eindtermen voor LOB zijn voor alle profielen identiek en lopen als een rode draad door het programma.

De kern wordt niet apart getoetst, maar maakt onderdeel uit van het profiel en de beroepsgerichte keuzevakken. Zo wordt de kern getoetst via het CSPE en het SE.

Een profielvak

Het profielvak is opgebouwd uit vier modulen. Elke module bevat een of meerdere taken. Elke taak bevat een of meerdere deeltaken. In elke deeltaak staan de eindtermen die de leerlingen aan het eind van hun opleiding moeten beheersen. Dit profielvak wordt afgesloten met een Centraal Examen in de vorm van Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) en mag worden afgesloten met een SE. Indien besloten wordt een SE af te nemen dan geldt de regel dat eerst het SE moet worden afgenomen voordat het CSPE afgenomen kan worden. Voor het SE-deel dient een PTA gemaakt te worden.

Keuzevakken

De keuzevakken zijn, net als de modulen van het profielvak, opgebouwd uit een of meerdere taken. Elke taak bevat een of meerdere deeltaken. In elke deeltaak staan de eindtermen die de leerlingen aan het eind van hun opleiding moeten beheersen. De keuzevakken worden afgesloten met een Schoolexamen (SE) waarvoor een PTA gemaakt wordt.