Adviesgesprek

13 december 2019

Bij HBR komen adviesgesprekken vaak voor. In het examenprogramma is bij diverse taken en deeltaken sprake van advisering, bv. de gasten toelichting en advies geven over de gerechten en dranken op de kaart (Gastheerschap), gasten ontvangen, begroeten, vriendelijk te woord staan en adviseren over recreatieve activiteiten (Recreatie.) In zulke gevallen moet de beroepsbeoefenaar de gasten vaak adviseren.

Er kan sprake zijn van een duidelijke vraag van de kant van de gast, maar de leerlingen moeten zelf ook alert zijn op wensen van de gast. Dit punt komt in het examenprogramma bij verschillende deeltaken terug:

  • commercieel handelen: actief luisteren naar de gast en de potentiële gast aanvullende informatie verstrekken
  • bij de gasten inventariseren welke wensen, verwachtingen en budget er zijn m.b.t. recreatieve activiteiten

In adviesgesprekken nemen de deelnemers (de gast en de beroepsbeoefenaar) een verschillende positie in (bijvoorbeeld qua kennis). Doel is om een commercieel advies te geven passend bij de behoefte van de gast.

Een adviesgesprek is een soort beschouwing, met als kenmerkende opbouw:
kwestie->verschillende perspectieven -> advies (voorstel, gezamenlijk conclusie of afspraak)

Binnen een adviesgesprek is soms sprake van het geven van uitleg of instructie.

opbouw van een adviesgesprek
Beschouwing Kenmerkende opbouw van een adviesgesprek
Opening Begroeting
Kwestie 1. De kwestie wordt benoemd: wat is de vraag? Dit kan een vraag van de gast zijn dat gesignaleerd wordt door de beroepsbeoefenaar.
Verschillende perspectieven 2. De vraag wordt verder in beeld gebracht; de beroepsbeoefenaar verheldert de wensen van de gast.
3. De beroepsbeoefenaar biedt de gast over de verschillende mogelijkheden aan, Waar nodig geeft de beroepsbeoefenaar toelichting, uitleg en/of argumenten.
Advies 4. De partijen komen tot een gezamenlijke afspraak. De beroepsbeoefenaar zorgt dat deze helder geformuleerd wordt.
Aflsuiting Afscheid