Nadruk op oriënteren

19 september 2023

Met de nadruk op oriënteren zal een school een oriënterend onderwijsprogramma aanbieden. Dit programma bestaat uit een profiel met profieloverstijgende keuzevakken. Er moeten keuzes gemaakt worden over het aanbod van keuzevakken en de volgorde daarvan vanuit de functie van het keuzeproces.

De leerling die nog niet weet wat hij wil zal zich verder kunnen oriënteren door voor een breed programma te kiezen. Hij krijgt een breed en verrijkend programma met veel keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de volgorde van keuzevakken en profielvak, zal de leerling in klas 3 of klas 4 centraal examen doen. In de samenwerking met mbo ligt de nadruk op het oriënteren op opleidingen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een techniek-breed school (school die destijds het programma techniek-breed aanbood) wil vanuit zijn visie een oriënterend programma aanbieden. De school laat de leerlingen oriënteren door middel van een aantal technische profieloverstijgende keuzevakken. Na een oriënterende fase (bv leerjaar 3), waarin de leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen, kiezen de leerlingen het profielvak.

Er zijn ook scholen die de leerlingen, ter oriëntatie, in een carrousel eerst van alle profielvakken die de school aanbied een keuzevak of profielmodule laat doorlopen. Daarna kiest de leerling het gewenste profielvak.