Voorbeelden uit de praktijk

13 december 2019

Twents Carmel college, locatie Potskampstraat

De afdeling BWI van de locatie Potskampstraat van het Twents Carmel college (TCC) is als één van de pilotscholen vanaf de start bezig met het ontwikkelen van een "passend" onderwijsprogramma. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij het handhaven van een kwalitatief goed beroepsgericht onderwijs die herkenbaar en relevant is in de regio Twente. De school heeft, na overleg met het aansluitingsnetwerk Twente er voor gekozen om vier arrangementen aan te bieden die goed aansluiten bij de bouwopleidingen van ROC Twente:

  • Timmeren
  • Metselen
  • Meubelmaken
  • Schilderen

In het derde leerjaar beginnen de BWI leerlingen met de profielmodulen. Aan het eind van leerjaar 3 kiest de leerling een keuzevak ter voorbereiding (LOB!) op het vierde leerjaar en maakt hij een keuze voor een arrangement. In het vierde leerjaar werkt de leerling aan de keuzevakken van het arrangement. Aan het eind van leerjaar 4 volgen de leerlingen een examentraining.

CAD tekenen, vaktheorie, schetsen en tekeninglezen zijn wekelijks ingeroosterd gedurende de opleiding.

De kaderleerlingen krijgen één uur per week apart les in de werkvoorbereiding ( bouwvergadering, ontwerpen, plannen en vormgeven).

Het onderwijsprogramma van het Twents Carmel college ziet er als volgt uit:

vier profieldelen
vier profieldelen

Bron: Twents Carmel college, locatie Potskampstraat, Nico Hilberink

Veel scholen maken gebruik van een methode of sturingsmiddel bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen of arrangementen. Door het aanbieden van (digitaal en/of folio) lesstof, gekoppeld aan het profielvak en de keuzevakken wordt het onderwijsprogramma gerealiseerd.

Voorbeeld: Het Platform BWI

Het platform BWI laat leermiddelen ontwikkelen door experts op onderwijskundig en vakinhoudelijk gebied. Deze komen tot stand door medewerking van de ontwikkelcentra van branches, het bedrijfsleven en met input van docenten in het vmbo (en mbo).

Hierbij zijn de praktijkopdrachten leidend, ondersteund door relevante theorie. Daarbij is de balans tussen digitale en papieren middelen van belang.

Voorbeeld: Noordhoff Uitgevers

Noordhoff Uitgevers heeft de methode Techniek op Maat 2.0 voor het profielvak BWI en PIE met diverse uitstroommogelijkheden.

Voorbeeld Edu'Actief

Edu’Actief biedt een samenhangend aanbod van lesmaterialen voor verschillende profielen in het vmbo. Dit alles onder de naam Edu4all.

Centraal staat het praktisch handelen, de theorie is daarbij ondersteunend.