Adviesgesprek

1 februari 2024

Bij Economie en Ondernemen (E&O) komen adviesgesprekken vaak voor. In het examenprogramma is bij diverse taken en deeltaken sprake van advisering, bijvoorbeeld klanten ontvangen, te woord staan en doorverwijzen; vragen en/of wensen beantwoorden met betrekking tot goederen en diensten. In zulke gevallen moet de beroepsbeoefenaar de klanten vaak adviseren.

Er kan sprake zijn van een duidelijke vraag van de kant van de klant, maar de leerlingen moeten zelf ook alert zijn op wensen van de klant. Dit punt komt in het examenprogramma bij verschillende deeltaken terug.
In adviesgesprekken nemen de deelnemers (de klant en de beroepsbeoefenaar) een verschillende positie in (bijvoorbeeld qua kennis). Doel is om een commercieel advies te geven passend bij de behoefte van de klant.

Een adviesgesprek is een soort beschouwing, met als kenmerkende opbouw:
kwestie -> verschillende perspectieven -> advies (voorstel, gezamenlijk conclusie of afspraak)

Schema adviesgesprek
Beschouwing Kenmerkende opbouw van een adviesgesprek
Opening Begroeting
Kwestie 1. De kwestie wordt benoemd: wat is de vraag? Dit kan een vraag van de gast zijn dat gesignaleerd wordt door de beroepsbeoefenaar.
Verschillende perspectieven 2. De vraag wordt verder in beeld gebracht; de beroepsbeoefenaar verheldert de wensen van de gast.
3. De beroepsbeoefenaar biedt de gast over de verschillende mogelijkheden aan, Waar nodig geeft de beroepsbeoefenaar toelichting, uitleg en/of argumenten.
Advies 4. De partijen komen tot een gezamenlijke afspraak. De beroepsbeoefenaar zorgt dat deze helder geformuleerd wordt.
Aflsuiting Afscheid