Reflectie

16 augustus 2021

Reflectie loopt als een rode draad met de ervaringen van leerlingen mee en is onlosmakelijk verbonden met alle loopbaanoriënterende activiteiten.

Door reflectie leren leerlingen betekenis te geven aan hun ervaringen en kunnen zij de volgende stap in het loopbaanproces zetten.

De laatste tijd is er veel aandacht voor het voeren van loopbaanreflectiegesprekken. Kenmerkend hiervoor is dat leraren met leerlingen praten in plaats van tegen leerlingen. Op veel scholen worden vier keer per jaar, individueel en/of groepsgewijs, loopbaanreflectiegesprekken georganiseerd.

Als aanvulling op de loopbaanreflectiegesprekken is een niet uitputtende inventarisatie gemaakt van reflectieve werkvormen. De keuze voor een werkvorm hangt samen met de leerling en de fase waarin hij/zij zich in het oriëntatieproces bevindt. Ook het doel is bepalend. De opbrengsten kunnen in het loopbaandossier worden verzameld. De opbrengst van de reflectieve werkvormen zijn ook te gebruiken als input voor de reflectiegesprekken.