Onderwijstijd

13 december 2019

Het examenprogramma van de leerling, bestaande uit een profielvak en vier keuzevakken, is ontwikkeld voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo en voor ongeveer 800 klokuren.

Ongeveer 50% van de onderwijstijd van het beroepsgerichte programma kan besteed worden aan het profielvak. De andere tijd kan besteed worden aan de keuzevakken. De hier genoemde hoeveelheid onderwijstijd is slechts richtinggevend. Scholen bepalen zelf hoeveel tijd ze willen besteden aan de beroepsgerichte vakken. Meer of minder dan 800 uur is ook mogelijk. Over de verhouding van tijd tussen profielvak en keuzevakken mag de school beslissen.

profielvak en keuzevakken verhouding
vertaling naar onderwijsprogramma's