Toelichting en verantwoording


Conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo
14 november 2022

De conceptexamenprogramma's voor wiskunde 1 en 1,2 vmbo beschrijven domeinen, subdomeinen en eindtermen. Dit is een bijbehorende toelichting.


auteur extern: Vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo
jaar van uitgave: 2022

Vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo (2022). Toelichting en verantwoording. Concept-examenprogramma wiskunde vmbo. SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie