Curriculumevaluatie

27 oktober 2021

Examenprogramma's en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van beoogde vakvernieuwingen in het voortgezet onderwijs.

Op verzoek van het Ministerie van OCW voert SLO evaluatie-onderzoeken uit naar de invoering van vernieuwde examenprogramma's in vmbo, havo en vwo. Doel van deze monitoring is het bijstellen en verbeteren van het invoeringsproces. De onderzoeken zijn gebaseerd op peilingen onder betrokken docenten en leerlingen. Onderstaande evaluatierapporten geven de resultaten van de onderzoeken weer.

Monitoring invoering nieuw examenprogramma aardrijkskunde vmbo