Overladenheid in de bètavakken


Oorzaken en oplossingen in de examenprogramma's havo en vwo van 2013
12 oktober 2020

Een paar jaar na de invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken blijken behoorlijk wat ambities van de vernieuwingsprojecten vervuld te zijn. Maar met één ambitie is het niet zo goed gelukt: veel docenten biologie, natuur- en scheikunde vinden de examenprogramma's nog steeds te vol. SLO wilde preciezer weten waar de overladenheid in zit en hoe die te voorkomen of te bestrijden is. Daarvoor heeft SLO voor deze drie bètavakken onderzoek gedaan met per vak twee deelstudies: een analyse van enkele veelgebruikte methodes en een gesprek met een lerarenpanel. In dit verslag zijn de uitkomsten van het onderzoek te lezen.


auteur SLO: Maarten Pieters, Emiel de Kleijn, Herman Schalk
jaar van uitgave: 2020

Pieters, M., Kleijn, E. de, & Schalk, H. (2020) Overladenheid in de bètavakken: Oorzaken en oplossingen in de examenprogramma's havo en vwo van 2013. Enschede: SLO.