Maatschappelijk Verantwoord : instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie


14 april 2021
Deze publicatie kan als hulpmiddel gebruikt worden om te bepalen of en in hoeverre een school de mogelijkheden benut om actief burgerschap en sociale integratie te implementeren. Het instrument is ontworpen als startpunt van beleidsontwikkeling voor burgerschap. Aan de hand van dit instrument kan een dialoog worden gestart over de verschillende aspecten van burgerschap. Die dialoog kan uitmonden in het stellen van doelen en het maken van een planning. Om al de opgenomen aspecten te behandelen is expertise nodig van verschillende actoren in de school: de schoolleiding en teamleden vullen elkaar daarbij aan.

auteur SLO: Jeroen Bron
jaar van uitgave: 2009

Bron, J. (2009). Maatschappelijk verantwoord : instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie. Enschede: SLO.


toon meer