Jeroen Bron


Jeroen Bron is portefeuillehouder en projectleider voor burgerschapsonderwijs en maatschappelijke thema's bij de afdeling vo. Hij richt zich op vak- en sectoroverstijgende onderwerpen met een vormend karakter. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking en uitvoering van onderwijs over maatschappelijke thema's ligt met name op het meso- en microniveau: bij de school en de docent. Recente voorbeelden daarvan zijn duurzaamheid, mensenrechteneducatie en het slavernijverleden.

Jeroen is lid van de 'Alliantie Scholenpanels Burgerschap' en onderhoudt een internationaal netwerk op het gebied van democratic citizenship education. In 2018 is hij gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op een onderzoek naar leerlingparticipatie in leerplanontwikkeling.