Goed voorbereid verder met wiskunde


Verrijking van het leerplan wiskunde voor een betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs
20 oktober 2020
De theoretisch leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, dat ook nog eens zowel mbo als havo kan zijn. Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding of naar 4 havo. Daarbij gaat het zowel over de inhoudelijke als de uitvoerende kant van verrijking.

auteur SLO: Victor Schmidt
jaar van uitgave: 2015

Schmidt, V. (2015). Goed voorbereid verder met wiskunde: verrijking van het leerplan wiskunde voor een betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden